logonaamlogo


Stichting Peuterspeelzaal Binckie Adres: Kostverloren 7, 1251 TN Laren NH Tel: (+31) 0355380812 KVK: 32088714Een peuterspeelzaal, wat is dat?


Tissuebox Peuterspeelzaal Binckie is een organisatie die kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar de mogelijkheid biedt te spelen metleeftijdsgenootjes.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het bij het peuterspeelzaalwerk van stichting peuterspeelzaal Binckie allereerst gaat om de pedagogische begeleiding van de peuter en niet om de opvang van de peuter. Bij de begeleiding en bij het stimuleren wordt aangesloten op het bij het kind aanwezige ontwikkelingspotentieel.

Daarnaast wil peuterspeelzaal Binckie een preventieve functie vervullen bij eventuele stagnatie in de ontwikkeling van het jonge kind. De peuterspeelzaal is gezien haar karakter bij uitstek een voorziening waar in een vroeg stadium problemen in de ontwikkeling van het kind ontdekt kunnen worden. U kunt er alles over lezen in het pedagogisch beleidsplan.

Homeentree

Nieuws
Inschrijven
tarieven
GGD
ehbo
binckhorststjan
pravoo
Spookbos

 

 

 


Copyright © 2012 Stichting Peuterspeelzaal Binckie. Alle rechten voorbehouden.